RP_blog_post_2

Robbie Power’s Taunton Rides – Thursday 26th November

Robbie Power on his three rides at Taunton on Thursday.

Spanish Jump – 12.41 Taunton

Honest Exchange – 1.11 Taunton

Kauto The King – 2.11 Taunton
IE_NOT_SUPORRTED